Strona główna/Aktualności/Miasto/Miejska dotacja na modernizację porodówki

Miejska dotacja na modernizację porodówki

25.04.2023 Miasto

Dzisiaj w urzędzie miasta prezydent Rybnika Piotr Kuczera, wicemarszałek województwa śląskiego Anna Jedynak i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku Orzepowicach dr Jarosław Madowicz podpisali umowę o przekazaniu szpitalowi dotacji z budżetu miasta w wysokości 10 mln. 650 tys. zł.

Umowę w sprawie miejskiej dotacji na modernizację porodówki w szpitalu wojewódzkim w Rybniku - Orzepowicach, podpisali dzisiaj w urzędzie miasta dyrektor szpitala dr Jarosław Madowicz, wicemarszałek województwa Anna Jedynak i prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Zdj. Wacław Troszkae

Pieniądze te w całości zostaną przeznaczone na remont, modernizację i rozbudowę oddziału neonatologicznego, w tym działającego w jego ramach traktu porodowego. Jak informuje magistrat pokryją nieco ponad 99 proc. planowanych kosztów modernizacji.

Szpital już wcześniej zorganizował przetarg i wyłonił wykonawcę, który opracuje projekt budowlany i zrealizuje wszystkie prace. Na razie gotowa jest już wstępna koncepcja modernizacji oddziału, na bazie której ma teraz powstać szczegółowy projekt. Podpisanie umowy pozwoli szpitalowi przekazać wykonawcy „plac budowy” i wkrótce na oddziale rozpoczną się prace rozbiórkowe i przygotowawcze. Cała modernizacja ma zostać zrealizowana do końca tego roku.

To już druga umowa w sprawie tej samej dotacji. Na mocy pierwszej miasto przekazało w ubiegłym roku szpitalowi ponad 7 mln zł. Okazało się jednak, że szpital nie znalazł wykonawcy, który chciałby zmodernizować oddział za zaplanowaną kwotę i w sierpniu ubiegłego roku za porozumieniem stron umowę rozwiązano, a szpital zwrócił miastu pieniądze. Za przyzwoleniem rady miasta w tegorocznym budżecie miasta przygotowanym przez prezydenta Piotra Kuczerę, znalazła się dotacja dla szpitala wojewódzkiego o ponad 3 mln wyższa od pierwotnie zakładanej kwoty..

- Współpraca ze szpitalem układa się wzorowo, więc chcemy to dzieło doprowadzić do końca. To w końcu oddział i miejsce, w którym mają na świat przychodzić mali rybniczanie, więc mając przyzwolenie rady miasta z radością tę umowę podpiszę. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy będziemy mogli zaprezentować coś, co będzie dumą Rybnika - mówił prezydent Piotr Kuczera na chwilę przed podpisaniem umowy.

- Dziękuję za to duże wsparcie. Ta modernizacja jest ważna również z tego względu, że jej sfinalizowanie pozwoli szpitalowi ubiegać się o drugi stopień referencyjności dla oddziału ginekologicznego, dzięki czemu z kolei na oddziale tym będą mogły być prowadzone ciąże zagrożone pacjentek z Rybnika i powiatu rybnickiego. Po zmodernizowaniu traktu porodowego porody na pewno będą się u nas odbywać w bardziej komfortowych i bardziej intymnych warunkach - zapewniał dyrektor szpitala wojewódzkiego dr Jarosław Madowicz. W ramach modernizacji m.in. obecne popularne boksy porodowe mają zstąpić osobne pokoje.

Wicemarszałek Anna Jedynak, reprezentująca zarząd województwa, które jest właścicielem szpitala zwróciła uwagę, że tak naprawdę pełni on rolę szpitala powiatowego. Podkreślała też dobrą współpracę samorządów wojewódzkiego i miejskiego. W przyszłości to właśnie Urząd Marszałkowski w Katowicach ma zabezpieczyć fundusze na doposażenie zmodernizowanego oddziału.

Dziennikarz
Wacław Troszka
do góry