Strona główna/Aktualności/Miasto/Miasto odda podatek, ale zaoszczędzi

Miasto odda podatek, ale zaoszczędzi

22.06.2022 Miasto

 

W wyniku ugody podpisanej ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń miasto zwróci jej podatek od nieruchomości za wyrobiska górnicze, który rybnickie kopalnie zapłaciły w latach 2003 - 2011, i tylko część naliczonych odsetek.

To zadziwiające, że gminy górnicze od lat nie mogą się doczekać rozwiązania tak istotnego dla  nich problemu podatkowego. Zdj. Wacław Troszka
Miasto zapłaci niespełna 7 mln zł odsetek, ale to i tak dobre dla budżetu miasta rozwiązanie, bo w najbardziej niekorzystnym dla miasta wariancie odsetki te mogły wynieść nawet 29 mln zł. - Rybnik zaoszczędzi około 22 mln zł - informuje więc urząd miasta.
Sprawa opodatkowania wyrobisk górniczych tak bardzo ciążąca wielu samorządom na Śląsku ciągnie się od dobrych 20 lat. Powodem całego zamieszania są przede wszystkim niejasne przepisy podatkowe. Kopalnie i zrzeszające je spółki od początku kwestionowały zasadność opodatkowania kopalnianych chodników, ale mimo to przelewały pieniądze na rzecz miast i gmin. Kierowały też sprawy do sądów, ale kluczowych merytorycznych rozstrzygnięć żeśmy się nie doczekali. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy w lutym 2018 niekorzystną dla strony samorządowej uchwałę ucinającą trwający od lat spór o pobrany już podatek podjął Naczelny Sąd Administracyjny. Jasnym się stało, że gminy górnicze będą musiały zwrócić dawno już wydane pieniądze.
Jak informuje magistrat, w marcu tego roku prezydent Piotr Kuczera podjął rozmowy z podatnikiem, mające na celu wspólne wypracowanie korzystnego dla miasta rozwiązania w oparciu o obowiązujące przepisy, ale też o orzecznictwo w zakresie oprocentowania należności. Na mocy podpisanej w końcu maja ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń ugody miasto do końca tego roku zwróci 43 mln zł należności głównej i blisko 7 mln zł odsetek, które w najbardziej niekorzystnym dla miasta wariancie mogły wynieść nawet 29 mln zł.
W ostatnich latach po niezbędnych uchwałach rady miasta, na konto sądowego depozytu przelewano kolejne kwoty na poczet zwrotu kopalnianego podatku. Obecnie na sądowym koncie są już 44 mln zł.
Co ciekawe, mimo wielu wysiłków i starań podejmowanych przez stronę samorządową, a nawet mimo uznania tego konkretnego przepisu za niekonstytucyjny, przepis ów definiujący przedmiot opodatkowania w przypadku obiektów znajdujących się w kopalnianych wyrobiskach nie został doprecyzowany. Mimo to kopalnie w oparciu o korzystne dla gmin górniczych orzecznictwo administracyjno-sądowe deklarują te obiekty do opodatkowania i nadal płacą podatek od nieruchomości za podziemne wyrobiska, nie kwestionując jego zasadności.

(WaT)

do góry