Strona główna/Aktualności/Miasto/Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu (..)

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika i projektu uchwały o Komitecie Rewitalizacji

08.11.2023 Miasto

Urząd Miasta rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2030 roku oraz konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Rybnika.

Konsultowane dokumenty:

Konsultowane dokumenty Komitet Rewitalizacji:

Formy prowadzenia konsultacji:

Wypełnienie formularza (papierowo lub elektronicznie):

 • zamieszczonego na stronie internetowej www.rybnik.eu w zakładce „Dla mieszkańców/Konsultacje społeczne”, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
 • dostępnego w wersji papierowej w Kancelarii oraz w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miasta w Rybniku (pokój 261), przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
 • dostępnego w wersji papierowej w Punkcie Informacji Miejskiej „halo! Rybnik”, przy ul. Jana III Sobieskiego 20, od dnia 8 listopada do 15 grudnia 2023 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.rybnik.pl
 • lub drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju, Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
 • lub osobiście do Wydziału Rozwoju, Urząd Miasta Rybnika, pokój 261, ul. Bolesława Chrobrego 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
   

Otwarte spotkanie konsultacyjne:

 •  23 listopada br. w godz. 16.00 - 18.00, w Urzędzie Miasta Rybnika, sala 264;

Spacer studyjny w Śródmieściu:

 • 24 listopada br. o godz. 12:00 na Pl. Armii Krajowej (start pod budynkiem biurowca K1, ul. 3 Maja 30, przejście ul. 3 Maja do Punktu Informacji Miejskiej halo! Rybnik, ul. Jana III Sobieskiego 20);
   

Debata w formule on-line:

 • 28 listopada br. o godz. 18:00 (szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia oraz zasad udziału w dyskusji zostaną ogłoszone w aktualnościach na stronie www.rybnik.eu)
   

Dyżury konsultacyjne:

 • w Urzędzie Miasta Rybnika - Wydziale Rozwoju przy ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 261, w dniach od 8 listopada do 15 grudnia br. w godzinach pracy urzędu,
 • w Punkcie Informacji Miejskiej „halo! Rybnik” przy ul. Jana III Sobieskiego 20,w środę 22 listopada, w godz. 10.00 - 12.00 oraz w czwartek 7 grudnia br. w godz. 16.00 - 18.00.

Konsultacje trwają od 8 listopada do 15 grudnia br.
Zobacz również informację o ogłoszeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja polega na tym, aby pewne obszary miasta, gdzie kumulują się problemy - przede wszystkim społeczne - doprowadzić do stanu, w którym nie będą tak negatywnie wyróżniać się na tle całego miasta. Proces rewitalizacji, w tym jego przygotowanie, regulują przepisy ustawy o rewitalizacji.

Rewitalizacja to prowadzony w sposób kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, realizowany przez interesariuszy rewitalizacji. To nie tylko inwestycje czy dbanie o kwestie gospodarki, ale, przede wszystkim, działania na rzecz lokalnej społeczności. Proces ten realizuje gmina wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, działającymi na danym terenie.

Od wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji do programowania działań rewitalizacyjnych

Rewitalizacja to proces wieloletni, który w Rybniku wchodzi obecnie w nową fazę.
8 listopada rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Rybnika. GPR stanowi nie tylko diagnozę pogłębioną problemów na wyznaczonych obszarach rewitalizacji ale i programuje działania zmierzające do wyprowadzenia ich z sytuacji kryzysowej. W myśl przepisów ustawy o rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji z początkiem roku 2024 roku stanie się jedyną dopuszczalną podstawą prawną prowadzenia procesu rewitalizacji. Chcemy go zaplanować wspólnie z mieszkańcami, dlatego zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszania uwag do programu.

Urząd Miasta Rybnika

do góry