Strona główna/Aktualności/Miasto/Koncepcja Centrum Przesiadkowego w Rybniku wybrana

Koncepcja Centrum Przesiadkowego w Rybniku wybrana

12.12.2023 Miasto

We wtorek 12 grudnia w urzędzie miasta rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną Centrum Przesiadkowego w Rybniku. Pierwszą nagrodę w wysokości 50 tys. zł zdobyła koncepcja przygotowana przez eM4. Pracownię Architektury. Marcin Brataniec z Krakowa.

 

Marcin Brataniec, eM4. Pracownia Architektury. Zwycięzca konkursu. Zdj. M.Koczy

Czym wyróżnia się wybrana koncepcja Centrum Przesiadkowego w Rybniku?

- To jest minimalizm, także ekonomiczny. Ja lubię takie pojęcie, z którym zapoznała mnie pani prof. Magdalena Staniszkis - chodzi o pojęcie „stosowności w architekturze”. Wydaje nam się, że ta forma jest stosowna dla tego miejsca, czyli jak budujemy garaż, to nie ma potrzeby budowania go w formie kościoła. Ale też co ważne, parking wielopoziomowy, jego racjonalna struktura też może oddać coś przyrodzie. Zaproponowaliśmy, że ta struktura może dostać formę sukienki, w którą będzie można ubrać ten parking. On będzie świetnym stelażem. To się już świetnie w Rybniku sprawdziło. Macie nad Nacyną parking, który pięknie obrasta pnączami i jak na taki obiekt techniczny dobrze wygląda - mówi Marcin Brataniec, zwycięzca konkursu z eM4. Pracownia Architektury z Krakowa.

I NAGRODA

Zobacz wideo z rozstrzygnięcia konkursu na koncepcję Centrum Przesiadkowego w Rybniku: 

Organizatorem konkursu był katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich we współpracy z urzędem Miasta Rybnika. Stanowiący przedmiot konkursu obiekt ma być istotną częścią nowego zagospodarowania okolic Placu Armii Krajowej. Centrum przesiadkowe ma zostać zbudowane w miejscu obecnego parkingu miejskiego, na skrzyżowaniu ulic Jankowickiej i Reymonta. Poza peronami dla autobusów, obejmie również parking wielopoziomowy o łącznej pojemności wynoszącej ok. 450-500 miejsc postojowych, a także ponad 60 miejsc dla rowerów. Wszystko to ma na celu zintegrowanie różnych środków transportu oraz stworzenie bardziej efektywnej infrastruktury transportowej wewnątrz miasta.

Chcemy by zagospodarowanie najbardziej istotnych przestrzeni publicznych było jak najlepsze - mówi Piotr Kuczera. Zdj. Sabina Horzela-Piskula

- Tradycja konkursów architektonicznych jest w Rybniku podtrzymywana. To ma istotne znaczenie dla twórczego rozwoju miasta. Chcemy, by zagospodarowanie najbardziej istotnych przestrzeni publicznych było jak najlepsze, by łączyło atrakcyjną kompozycję przestrzenną z funkcjonalną formą architektoniczną oraz ekonomicznym wykonaniem i eksploatacją. Dziś prezentujemy koncepcje konkursowe Centrum Przesiadkowego, ciesząc się z dyskusji, jaka ma miejsce wokół przestrzeni Placu Armii Krajowej - podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera. 

Konkurs dał szansę na głęboką analizę

Konkurs daje szansę na głeboką analizę - mówi Piotr Buśko. Zdj. Sabina Horzela-Piskula

- Centrum Przesiadkowe to kolejna realizacja w Rybniku, która jest robiona poprzez konkurs. Daje to szanse na głęboką analizę. Przekrój prac sprawiał, że teren, będący przedmiotem konkursu został zanalizowany dogłębnie i z każdej ze stron. Propozycje konkursowe różniły się - formą elewacji, ułożeniem miejsc parkingowych, strefami publicznymi - naprawdę było z czego wybierać. Praca, która zwyciężyła po długiej dyskusji była pracą wyboru jednoznacznego - zaznaczał mgr inż. arch. Piotr Buśko - Przewodniczący Sądu Konkursowego SARP Katowice.

Werdykt sądu konkursowego przedstawia się następująco:  

 • I nagroda w wysokości 50 tys. zł  i prawo do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi:eM4. Pracownia Architektury. Marcin Brataniec (Kraków) (Zespół autorski w składzie: Marcin Brataniec, Marek Bystroń, Aleksandra Irzyk)

Nagrodę przyznano za eleganckie, właściwe, spójne i ekonomiczne rozwiązanie zadania konkursowego, podnoszące walory miejsca poprzez jednoznaczne zaznaczenie funkcji obiektu. Podkreślono, że zastosowana zasada kształtowania architektury pozytywnie wpłynie na uporządkowanie przestrzeni miejsca.

 • II nagroda w wysokości 30 tys. zł: AJJM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Gliwice) (Zespół autorski w składzie: Alina Hnat, Jerzy Hnat)

Nagrodę przyznano za stworzenie kompletnego budynku, właściwie wpisującego się w istniejącą przestrzeń oraz za jednoznaczne dyspozycje urbanistyczne. Doceniono także ekspresyjną formę obiektu, która niesie w sobie cechy miastotwórcze.

 • III nagroda w wysokości 20 tys. zł Zespół autorski w składzie: Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, Jerzy Grochulski, Konrad Matulaniec (Warszawa)

Nagrodę przyznano za świadome kształtowanie architektury pod kątem rozwiązań proekologicznych w dobie postępujących zmian klimatu.

Sąd konkursowy przyznał także 2 wyróżnienia honorowe. Otrzymali je: 

 • Paweł Barczyk Architekt (Katowice) Zespół autorski w składzie: Paweł Barczyk, Andrzej Duda

za śmiałe i konsekwentne kształtowanie formy o reprezentacyjnym charakterze, podkreślającym funkcję centrum przesiadkowego.

 •  BDM Architekci Sp. z o.o. (Warszawa) Zespół autorski w składzie: Krzystof Banaszewski, Michał Bylica, Maciej Dembiński, Jacek Mroczkowski, Mariela Soria, Seweryn Trzyna, Magdalena Walczak

za czystą i przejrzystą formę oraz klarowny układ funkcjonalny.Szczegółowe informacje na temat wyników konkursu, w tym zalecenia pokonkursowe dla zwycięskich koncepcji na stronie SARP Katowice. 

Nagrody i wyróżnienia przyznał sąd konkursowy w składzie:

 • mgr inż. arch. Piotr Buśko - Przewodniczący Sądu Konkursowego; Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP Katowice
 • mgr inż. arch. Rafał Paszenda - Sędzia Referent; Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP Katowice
 • mgr inż. arch. Henryk Piątek - Z-ca Przewodniczącego Sądu Konkursowego, z-ca Referenta; Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP Katowice
 • mgr inż. arch. Bartosz Gurawski - Sędzia Konkursowy,Architekt
 • mgr inż.  Janusz Koper -Sędzia Konkursowy, I Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika
 • dr inż. arch. Henryk Mercik - Sędzia Konkursowy, Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku
 • mgr inż. Jacek Hawel - Sędzia Konkursowy, Dyrektor Centrum Inwestycji w Rybniku

Oceny prac dokonano m.in w oparciu o kryteria, takie jak:

 • atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych,
 • jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu inwestycji,
 • rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej,
 • zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne,
 • koszty realizacji inwestycji.

Koncepcja Centrum przesiadkowego w Rybniku wybrana

20 zdjęć

Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną Centrum Przesiadkowego w Rybniku rozstrzygnięty. We wtorek 12 grudnia w urzędzie miasta zaprezentowano nagrodzone i wyróżnione koncepcje.

Redaktor Naczelny
Aleksander Król

Zobacz także

"Takie obiekty powinny budować miasto". Rozmowa z architektem o Centrum Przesiadkowym w Rybniku
"Takie obiekty powinny budować miasto". Rozmowa z architektem o Centrum Przesiadkowym w Rybniku

"Takie obiekty powinny budować miasto". Rozmowa z architektem o Centrum Przesiadkowym w Rybniku

do góry