Strona główna/Aktualności/Miasto/Kominiarskie przeglądy po nowemu

Kominiarskie przeglądy po nowemu

14.09.2023 Miasto

Od 18 września Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma już funkcjonować w pełnym zakresie. Od tego dnia doroczne, kominiarskie przeglądy przewodów kominowych naszych domów i mieszkań będą wyglądać inaczej niż dotąd.

Podobno kominiarze przynoszą szczęście… Roman Ochociński, Kamil Ochociński i Karol Graf przynoszą je mieszkańcom Rybnika. Zdj. Aleksander KrólPo przeprowadzeniu przeglądu kominiarz, korzystając z tabletu lub laptopa, wypełni elektroniczny protokół, który zastąpi stosowane do tej pory papierowe dokumenty. W taki sam sposób wypełni też ankietę dotyczącą budynku lub mieszkania, dzięki czemu w CEEB znajdą się również informacje o parametrach technicznych domów i mieszkań, mających wpływ na ich ogrzewanie, czyli ilość zużywanego ciepła lub opalu.

Obowiązki
Od 1994 roku na mocy prawa budowlanego każdy obywatel posiadający budynek jednorodzinny bądź mieszkanie musi raz w roku przeprowadzić kontrolę przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Kontrole te przeprowadzają posiadający stosowne uprawnienia kominiarze. Teraz dodatkowo zadadzą oni pytania dotyczące domu lub mieszkania. - Nie będziemy pytać o przekątną telewizora czy cenę nowej kuchni, ale o sprawy techniczne związane z ogrzewaniem: o liczbę kondygnacji, ich średnią wysokość, liczbę i powierzchnię pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym, a także o średnią temperaturę w pomieszczeniach ogrzewanych. Wszystkie te informacje znajdą się automatycznie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - mówi Roman Ochociński, kominiarz z Rybnika.
Do powstałej w ten sposób bazy danych dostęp będzie miało kilka instytucji i służb państwowych, m.in. Inspekcja Nadzoru Budowlanego i straż pożarna, Ministerstwo Infrastruktury, ale także firmy ubezpieczeniowe. - Wreszcie będzie wiadomo, co w poszczególnych budynkach mieszkalnych faktycznie się znajduje. Brak takiego protokołu z przeglądu budynku spowoduje, że jego właściciel nie będzie mógł np. otrzymać dofinansowania na ocieplenie budynku - mówi inny kominiarz Tadeusz Kominek. Podkreśla, że to informacje strategiczne, które mogą być również przydatne np. w przypadku awarii sieci ciepłowniczych.
Pokontrolny e-protokół, a potem jego załącznik dotyczący charakterystyki technicznej domu czy mieszkania kominiarz będzie wypełniać po zalogowaniu się na stronie internetowej CEEB przy użyciu loginu i hasła.

Ile zapłacimy?
Początkowo na szczeblu rządowym rozważano rzekomo możliwość wprowadzenia odgórnie jednej, stałej kwoty, za wypełnienie omawianego załącznika. - Trudno, żeby emerytka mieszkająca w małym domku płaciła tyle samo co zamożny obywatel mający 300-metrową willę. Cenę najlepiej wyreguluje rynek. Obecnie w przypadku naszego zakładu odpłatność za kontrolę kominiarską wynosi, w zależności od wielkości budynku, liczby przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz warunków pracy, od 150 do 300 zł; wraz z wypełnieniem załącznika kwota ta nie przekroczy 500 zł. Jeśli ktoś uzna, że to za drogo, będzie mógł skorzystać z usług każdego innego kominiarza - mówi Roman Ochociński.
Tadeusz Kominek zapewnia, że osiem działających w mieście zakładów kominiarskich obejmuje swym działaniem teren całego Rybnika. Formalna rejonizacja nie obowiązuje, ale nieformalnie, ze względów praktycznych, poszczególne zakłady kominiarskie obsługują określone części miasta. - W Rybniku mamy porządek. Co ciekawe, od trzech miesięcy działa tu również Cech Kominiarzy, należący do tutejszego Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - mówi Tadeusz Kominek.

Strona praktyczna
W przypadku kamienic i budynków, w których jest kilka mieszkań, całkiem rozsądnym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z kominiarzem i umówienie się na przegląd w terminie, kiedy właściciele czy lokatorzy wszystkich mieszkań będą na miejscu.

Centralna ewidencja
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstaje w ramach Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). To pierwsza ogólnopolska ewidencja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Jej internetowa baza danych zawiera informacje, bez których trudno planować tak na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym politykę niskoemisyjną.
Główną część CEEB stanowią informacje o sposobie ogrzewania budynków i mieszkań oraz o używanych kotłach spalających różnego rodzaju paliwa. Informacje te pochodzą od właścicieli budynków i mieszkań oraz ich zarządców, którzy mieli obowiązek złożenia stosownych deklaracji do końca 2022 roku. Trudno tu jednak nie wspomnieć o problemie wiarygodności tych danych. Gdy rząd w związku z dużym wzrostem cen opału wprowadził dodatki do różnych rodzajów opału, wielu właścicieli domów zmieniło treść swoich deklaracji, informując głównie o piecach węglowych, których wcześniej nie deklarowali. Według obowiązujących przepisów właściciel lub zarządca budynku jest zobligowany do zarejestrowania w CEEB nowego urządzenia grzewczego w ciągu 14 dni od jego pierwszego uruchomienia.

Zlot kominiarzy
W dniach od 4 do 6 października w dawnym hotelu Olimpia w Kamieniu z udziałem kominiarzy z całej Polski odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja Kominiarska.

Dziennikarz
Wacław Troszka
do góry