Strona główna/Aktualności/Miasto/Kandydaci na prezydenta Rybnika o bezpieczeństwie podczas (..)

Kandydaci na prezydenta Rybnika o bezpieczeństwie podczas debaty

02.04.2024 Miasto

"Na terenie Rybnika widać wyraźnie pogłębiające się przyczyny przestępczości z gatunku poziomu życia i stosunków społecznych. Wzrost biedy, bezrobocie - to cytat z rybnickiego programu zapobiegania przestępczości na lata 2022 - 2026. Jaka jest rola samorządu i co może zrobić by przeciwdziałać tym zjawiskom" - zapytano czterech kandydatów na prezydenta Rybnika podczas debaty 2 kwietnia. Co odpowiedział Tomasz Pruszczyński, Piotr Kuczera, Krzysztof Kazek i Andrzej Sączek?

Debata rybnicka na kampusie. Zdj. Wacław Troszka

Debata zorganizowana przez portal rybnik.com.pl, telewizję TVT i portal nowiny.pl podzielona została na 4 rundy. W pierwszej kandydaci Krzysztof Kazek (Blok Samorządowy Rybnik), Piotr Kuczera (Koalicja Obywatelska),
Tomasz Pruszczyński (Lepszy Rybnik) oraz Andrzej Sączek (Prawo i Sprawiedliwość) odpowiadali na pytania dziennikarzy. Jako pierwszy pytanie dotyczące bezpieczeństwa wszystkim czterem kandydatom zadał Wojciech Żołneczko z portalu nowiny.pl

"Na terenie Rybnika widać wyraźnie pogłębiające się przyczyny przestępczości z gatunku poziomu życia i stosunków społecznych. Wzrost biedy, bezrobocie - to cytat z rybnickiego programu zapobiegania przestępczości na lata 2022 - 2026. Jaka jest rola samorządu i co może zrobić by przeciwdziałać tym zjawiskom" 

Odpowiadający jako pierwszy Tomasz Pruszczyński nie mógł zgodzić się z tą opinią, uważając, że Rybnik jest bardzo bezpiecznym miastem w stosunku do innych miast w Polsce.

- Mogę wieczorem wyjść na miasto i nie stresować się, że dostanę gdzieś tam w zaułku - mówił Pruszczyński.

Kandydat Lepszego Rybnika przyznał, że policja i straż miejska wzajemnie się uzupełniają i robią to dobrze. - Czy trzeba więcej policji i straży miejskiej? Nie wiem. Dzisiaj nie mam takich danych. To wymaga analizy - mówił Pruszczyński. Właściciel portalu rybnik.com.pl zauważył, że jako miasto możemy zadbać o monitoring, a ten jego zdaniem nie jest najlepszej jakości - w internecie mają nawet krążyć memy pokazujące, że zdjęcie z księżyca jest wyraźniejsze niż z monitoringu. Dobry monitoring zdaniem Pruszczyńskiego powinien działać w każdej dzielnicy, i jego zdaniem nie jest to drogie. - Mamy firmy z Rybnika, które takie rzeczy robią. Od zawsze lubię wspierać rybnickie firmy. Myślę, że znajdziemy taką technologię, by bezpieczeństwo w tym zakresie poprawić - mówił Pruszczyński.

Piotr Kuczera mówił, że generalnie Rybnik jest bezpiecznym miastem, co pokazują różne statystyki, natomiast są takie enklawy w dzielnicach, gdzie występują problemy, które są zdiagnozowane i tam realizowane są programy rewitalizacyjne. Jako przykład wspomniał o działaniach podejmowanych w celu przeciwdziałaniu migracji pewnych negatywnych zjawisk z dzielnicy Paruszowiec - Piaski do dzielnicy Północ, w momencie gdy miasto wykonało przekop pod wiaduktem kolejowym i połączyło dzielnice. Kandydat KO wspomniał o współpracy policji ze strażą miejską i dodatkowych, opłaconych patrolach w dzielnicach. W kwestii monitoringu,  Piotr Kuczera przypomniał, że miasto funkcjonuje w oparciu o zamówienia publiczne, (red. czyli musi ogłaszać przetargi, a nie może zlecać wykonania danej usługi konkretnej firmie), ale liczy na to, że w przetargach wystartują rybnickie firmy, a monitoring jest stale modernizowany. Obecny prezydent Rybnika podjął też temat schronów dla ludności na wypadek konfliktów zbrojnych. Mówił też o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym i zaangażowaniu 14 jednostek OSP działających na terenie Rybnika, którym miasto wymienia tabor.

- Chciałbym to kontynuować. Miasto jest zabezpieczone również na czas ekstremalnych zjawisk takich jak konflikty. Mieszkańcy, mając taki przekrój, mogą czuć się bezpiecznie - mówił Piotr Kuczera.

Krzysztof Kazek także nie zgodził się z tezą, że Rybnik jest miastem niebezpiecznym, bo jego zdaniem jest wręcz odwrotnie. Tłumaczył, że na kwestie bezpieczeństwa należy patrzeć bardzo szeroko, nie tylko przez pryzmat policji i straży miejskiej, ale także samorządu, który odgrywa dużą rolę w kwestii kształtowania standardów np. w zakresie  profilaktyki bezpieczeństwa. Kandydat Bloku Samorządowego Rybnik mówił o konieczności współpracy z silnymi radami dzielnic i organizacjami pozarządowymi.

Naczelnik w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach zwrócił uwagę na bezpieczeństwo dzieci w zakresie bezpiecznego dojścia do szkoły i bezpieczeństwo w ruchu drogowym poprzez np. montowanie bezpiecznych, inteligentnych systemów przy przejściach dla pieszych. Krzysztof Kazek mówił o konieczności docierania z informacją o zagrożeniach do seniorów. Podkreślał rolę współpracy wszystkich służb i samorządu dla poprawy bezpieczeństwa.

Andrzej Sączek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do pytania i raportu przytoczonego przez redaktora, twierdząc, że w ostatnich kilku latach bezrobocie i ubóstwo znacząco w Polsce zmalało, przez co pytanie budzi jego duże wątpliwości.

W kwestii bezpieczeństwa radny miejski Andrzej Sączek wyliczył, że w policji jest 10 wakatów, a w straży miejskiej kilka, dlatego te jednostki należałoby zasilić.

Związany z branżą górniczą kandydat na prezydenta Rybnika mówił też o bezpieczeństwie zatrudnienia, czyli pracy zarówno w górnictwie, w otoczeniu biznesowym, ale zatrudnienia również osób niepełnosprawnych. Andrzej Sączek tłumaczył, że w Rybniku brakuje, bezpieczeństwa socjalnego, dobrych miejsc pracy, a jako włodarz postara się je zapewnić, przyciągając do miasta inwestorów.

Do debaty będziemy wracać na naszych łamach.

Rybnicka debata w kampusie

18 zdjęć

2 kwietnia w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku odbyła się druga debata kandydatów na prezydenta Rybnika. Kandydaci Krzysztof Kazek (Blok Samorządowy Rybnik), Piotr Kuczera (Koalicja Obywatelska),
Tomasz Pruszczyński (Lepszy Rybnik) oraz Andrzej Sączek (Prawo i Sprawiedliwość) odpowiadali na pytania redaktorów Bartłomieja Furmanowicza z portalu rybnik.com.pl, Piotra Chaładaja z Telewizji TVT oraz Wojciecha Żołneczko z portalu Nowiny.pl. Moderatorem debaty był Tomasz Raudner.

Redaktor Naczelny
Aleksander Król

Zobacz także

W jaki sposób kandydaci na prezydenta wykorzystają potencjał kulturalny Rybnika?
W jaki sposób kandydaci na prezydenta wykorzystają potencjał kulturalny Rybnika?

W jaki sposób kandydaci na prezydenta wykorzystają potencjał kulturalny Rybnika?

Promocja Rybnika według kandydatów na prezydenta miasta
Promocja Rybnika według kandydatów na prezydenta miasta

Promocja Rybnika według kandydatów na prezydenta miasta

do góry