Strona główna/Aktualności/Miasto/Joanna Fojcik nowa dyrektorka ZGM w Rybniku

Joanna Fojcik nowa dyrektorka ZGM w Rybniku

12.11.2023 Miasto

Wybrano nową dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Od początku listopada stanowisko to pełni Joanna Fojcik - wcześniejsza zastępczyni dyrektora ZGM.

Nowa dyrektorka ZGM w Rybniku. Zdj. M.Kusidło

Dotychczasowy dyrektor ZGM, Artur Gliwicki, z końcem lipca złożył wypowiedzenie. W ZGM pracował do końca października.

O wyborze na stanowisko dyrektora zadecydował wewnętrzny nabór, w ramach awansu stanowiskowego. Przedłożone przez kandydatkę dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania formalne oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Joanna Fojcik funkcję tę pełni od 1 listopada 2023 r.

Nowa dyrektorka jest absolwentką Politechniki Śląskiej na kierunku architektura i urbanistyka. Posiada uprawnienia budowalne bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - w specjalności architektonicznej (projektowe i wykonawcze). Ukończyła również studia podyplomowe związane z audytingiem energetycznym w budownictwie, uzyskując uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Obecnie kontynuuje rozwój zawodowy na studiach podyplomowych na kierunku Zarządzanie w Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University.

Karierę w ZGM rozpoczęła na stanowisku zastępcy dyrektora w lipcu 2022 r.
Joanna Fojcik posiada bogate doświadczenie zawodowe. Przez kilkanaście lat prowadziła własną pracownię projektową. Pełniła funkcje kierownicze w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako Kierownik Zespołu ds. Wierzytelności oraz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych. Pracowała również jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.

Nowa dyrektorka efektywnie łączy pracę zawodową ze swoimi zainteresowaniami. Aktywnie angażuje się w akcje związane z pomocą dla zwierząt. Na koncie ma wiele prywatnych sukcesów sportowych jak wielokrotny udział w maratonach i ultramaratonach.

Plany związane z pracą w ZGM skierowane są na jak najlepszy kontakt z lokatorami i najemcami. Bardzo ważne są dla niej inwestycje i remonty prowadzone w ramach działalności Zakładu. Przez najbliższe lata kontynuowany będzie program termomodernizacji oraz działania zmierzające do zwiększenia dostępności mieszkań i lokali usługowych.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry