Strona główna/Aktualności/Miasto/Ilu jest rybniczan?

Ilu jest rybniczan?

17.01.2024 Miasto

O 1 376 osób zmalała w ubiegłym roku liczba stałych mieszkańców Rybnika. W ostatnim dniu 2023 roku było nas 122 929.

Malejąca liczba mieszkańców to oczywiście żadna nowość, ale trudno nie zauważyć, że w minionym roku odnotowano większy spadek niż w ciągu roku 2022, gdy ubyło 1 115 zameldowanych na stałe mieszkańców.

Dzielnice "większe i mniejsze"

W minionym roku w 18 z 27 dzielnic ubyło łącznie 1 804 mieszkańców. Najwięcej straciły ich oczywiście dzielnice największe:

  • Niedobczyce - 411 (3,6%);
  • Maroko-Nowiny - 265 (1,6%),
  • Boguszowice-Osiedle - 253 (2,7%).
  • W dzielnicy centralnej, czyli w Śródmieściu liczba stałych mieszkańców spadła o 121 osób (2%) i w ostatnim dniu roku 2023 było ich 5 892.

Wzrost liczby mieszkańców odnotowano w 7 dzielnicach; łącznie przybyło w nich 428 osób. Zdecydowanie największy wzrost liczby mieszkańców odnotowano:

  • na Zamysłowie, gdzie przybyło ich aż 315.
  • Społeczność Kamienia powiększyła się o 62 osoby,
  • Zebrzydowic o 30.

Rybnicka Kuźnia i Ligota-Ligocka Kuźnia to z kolei dwie dzielnice, w których w ciągu roku 2023 liczba mieszkańców nie uległa zmianie.
Na pobyt czasowy w ostatnim dniu minionego roku było zameldowanych 1 855 osób czyli o 88 mniej niż na koniec roku 2022.

Jeśli chodzi o obcokrajowców to 31 grudnia 2023 roku zameldowanych na pobyt stały było 124, a na czasowy 450. Rok wcześniej było to odpowiednio 125 osób i 425.

Rekordowy Zamysłów

W skali miasta Zamysłów jest ewenementem. To w tej dzielnicy odnotowano rekordowy „przyrost naturalny mieszkańców”; których w ubiegłym roku przybyło 315, co daje wzrost o 8,67%. Oczywiście nie chodzi o demografię i tzw. dzietność, ale o trwający w tej dzielnicy od kilku ładnych lat boom budownictwa mieszkaniowego. Na terenach niedawnych jeszcze pól uprawnych dzisiaj stoją budynki mieszkalne, a nawet małe bloki, jak to jest w przypadku terenu położonego przy ul. Niedobczyckiej.

W dzielnicy Zamysłów, w rejonie ul. Niedobczyckiej praktycznie w szczerym polu powstało małe osiedle. Zdj. Wacław Troszka

W ostatnim dniu ubiegłego roku Zamysłów miał 3 950 stałych mieszkańców. Dziesięć lat wcześniej na koniec 2013 było ich 3 207, a jeszcze dziesięć lat wcześniej, na koniec 2003 - 2 628. Oczywiście duży wzrost liczby mieszkańców widać m.in. na dzielnicowych drogach.

Na Zamysłowie boom budowlany trwa już od kilkunastu lat. Zdj. Wacław Troszka

- Zamysłów to dobre miejsce do życia. Wzrost liczby mieszkańców oczywiście bardzo mnie cieszy, ale trzeba zadbać o to, by za tym wzrostem nadążał rozwój infrastruktury, chociażby przedszkola, które na dzisiaj jest już zbyt małe. Poprawić można też system dróg choć w tym przypadku możliwości są mocno ograniczone. Bolączką naszej dzielnicy jest brak niezależnego od szkoły i parafii budynku, w którym mieszkańcy mogliby się spotykać i integrować, dlatego tak duże nadzieje wiążemy z zaplanowaną na ten rok budową zamysłowskiego centrum aktywności lokalnej. Ale mamy też swoje atuty. Mimo usytuowania względnie blisko centrum Rybnika, mamy użytek ekologiczny Okrzeszyniec, las nad Nacyną oraz atrakcyjne przyrodniczo tereny w rejonie ul. Jankowickiej. Co ważne, nasi mieszkańcy są bardzo aktywni, czego potwierdzeniem jest chociażby funkcjonowanie rady dzielnicy. Chętnie angażują się też w akcje charytatywne i ekologiczne. Mam nadzieję, że nasi nowi mieszkańcy dołączą do naszej lokalnej społeczności i znajdą w niej sferę aktywności, w którą się zaangażują - powiedział nam Krzysztof Kazek, przewodniczący zarządu dzielnicy.

 

 

do góry