Strona główna/Aktualności/Miasto/Farma fotowoltaiczna w Rybniku

Farma fotowoltaiczna w Rybniku

07.11.2022 Miasto

W rybnickim Kłokocinie, na działce przy ul. Poligonowej spółka Orlen Południe S.A. postawi farmę fotowoltaiczną. Inwestycja ma zostać oddana do użytku za rok i będzie kosztować ok. 6,8 mln zł.

Farma fotowoltaiczna powstanie w rybnickim Kłokocinie. Zdj. pixabay

Na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Rybnik o mocy zainstalowanej do 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spółka otrzymała ponad 4 miliony zł z I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Składową projektu będzie przyłącze do istniejących sieci należącej do Tauron Dystrybucja S.A. Instalacja zlokalizowana na terenie woj. śląskiego, w Rybniku ma mieć typowo komercyjną funkcję - sprzedawać "zieloną energię elektryczną" do sieci zewnętrznej.

Na kompleks złoży się m.in.:

  • 5400 paneli słonecznych,
  • 17 sztuk inwerterów sieciowych,
  • kontenerowa stacja transformatorowa o mocy 2500 kVA,
  • rozdzielnice.

Przewidywane efekty ekologiczne uzyskane dzięki funkcjonowaniu farmy to uruchomienie produkcji energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (w wys. 2 158 MWhe/rok) oraz spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (o 1 636 ton równoważnika CO2 rocznie).

Inwestycja ma zostać oddana do użytku za rok i będzie kosztować ok. 6,8 mln zł.

Opracowanie Redakcja

do góry