Strona główna/Aktualności/Miasto/Efektywny jak rybnicki PUP w 2023 roku

Efektywny jak rybnicki PUP w 2023 roku

02.02.2024 Miasto

Na ostatni dzień 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku zarejestrowanych było 1393 bezrobotnych rybniczan (848 kobiet i 545 mężczyzn). To o 82 mniej niż na koniec 2022, gdy w rejestrach PUP figurowało 1475 osób.

Na ostatni dzień 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku zarejestrowanych było 1393 bezrobotnych rybniczan, czyli mniej niż w 2022 roku.

Nieznacznie spadła też stopa bezrobocia w mieście - z 2,8 proc. (listopad 2022) do 2,7 proc. (listopad 2023). 
Jak zmieniła się sytuacja na rynku pracy cudzoziemców, w tym Ukraińców? Przypomnijmy, że pracodawca może zatrudniać obywateli Ukrainy na podstawie tzw. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, a po 24 lutego 2022 roku - powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy. Liczba tych ostatnich wzrosła z 1262 w roku 2022 do 1331 w 2023 (dane dotyczą Rybnika i powiatu rybnickiego).

Jak informuje Anna Michalczyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, w ubiegłym roku pracodawcy zatrudnili najwięcej cudzoziemców z Ukrainy - 1648 osób (518 w ramach oświadczenia, 1130 osób w ramach powiadomienia), z Gruzji - 191 osób, Białorusi - 103 osoby, Mołdawii - 16 osób i Armenii - 9 osób.

W minionym roku na aktywizację bezrobotnych rybnicki PUP przeznaczył ponad 9,5 mln zł. Najbardziej popularne były staże, z których skorzystało 307 osób bezrobotnych.

W 2023 roku na aktywizację bezrobotnych rybnicki PUP przeznaczył ponad 9,5 mln zł. Zdj. Arch. GR/Sabina Horzela-Piskula

115 osób otrzymało dotację na założenie własnej firmy (łączna kwota tej formy aktywizacji to 3,4 mln zł).

- Dzięki środkom rybnickiego PUP w 2023 roku zaczęła działać m.in. firma zajmująca się organizacją ślubów i firma odnawiająca meble. Powstały też jednoosobowe działalności gospodarcze z branży budowlanej, fotograficznej, rehabilitacyjnej czy usługowej - wylicza dyrektor Anna Michalczyk.

W 2023 roku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który wspiera kształcenie ustawiczne pracodawców i ich pracowników, przeszkolono 504 osoby, czyli więcej niż w 2022. Najczęściej szkolenia dotyczyły usług fryzjerskich i kosmetycznych, rachunkowości i księgowości, ale też branży informatycznej i elektronicznej. W ubiegłym roku szkolili się też bezrobotni: ze 141 osób, które ukończyły szkolenia, pracę podjęło 127.

- Sto osób ukończyło kurs „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”, który adresowany był do osób ubiegających się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Odbyły się również kursy kierowcy autobusu, samochodu ciężarowego, opiekunki dziecięcej i osób starszych, instruktora nauki jazdy oraz obsługi konsolety oświetleniowej. Co ciekawe, aktualnie na szkoleniu jest również osoba bezrobotna z kwalifikacjami pilota, której urząd pracy dofinansował kurs uzyskania uprawnień instruktora samolotowego FI(A) - podsumowuje Anna Michalczyk.

W ubiegłym roku Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku zorganizował szereg wydarzeń, m.in. XXII Targi Pracy. Zdj. Arch. GR

W 2023 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku zorganizował szereg wydarzeń, m.in. XXII Targi Pracy, jarmarki ofert pracy, współorganizował targi senioralne, XV Rybnickie Dni Kariery, Tydzień Przedsiębiorczości i konferencję na temat zapobiegania handlu ludźmi „Nie daj się przehandlować”.

Dziennikarz
Sabina Horzela-Piskula
do góry