Strona główna/Aktualności/Miasto/Dzisiaj wybory samorządowe!!!

Dzisiaj wybory samorządowe!!!

07.04.2024 Miasto

To już dzisiaj - wybory samorządowe! W Rybniku na pięcioletnią kadencję wybieramy prezydenta miasta i 25-osobową radę miasta, a także naszego przedstawiciela do Sejmiku Województwa Śląskiego.

 Lokale wyborcze w całym Rybnikunbędą otwarte do godz. 21.00. Zdj. Wacław Troszka
Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00. Nie licząc tzw. obwodów odrębnych (szpitale i domy spokojnej starości), głosujemy w tych samych lokalach wyborczych, co w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października.

Głosowanie

W lokalu wyborczym po okazaniu dokumentu tożsamości otrzymamy trzy karty do głosowania. Chcąc oddać ważne głosy na każdej z nich powinniśmy postawić tylko jeden znak „X” przy nazwisku jednego z kandydatów.
W przypadków wyborów do rady miasta należ pamiętać, że liczba mandatów w radzie miasta, które zdobędą poszczególne ugrupowania będzie zależeć od łącznej liczby głosów, które zdobędą jego kandydaci w danym okręgu. Podział mandatów odbędzie się przy zastosowaniu metody D’Hondta. Polega ona na obliczaniu kolejnych ilorazów łącznej liczby głosów, otrzymanych przez poszczególne komitety wyborcze. Kolejne mandaty, które są do obsadzenia otrzymują komitety mające największe ilorazy.

Okręgi i mandaty

W wyborach samorządowych miasto jest podzielone na cztery okręgi wyborcze. W I okręgu obejmującym dzielnice: Chwałęcice, Golejów, Grabownię, Kamień, Ochojec, Orzepowice, Północ, Rybnicką Kuźnię, Stodoły, Śródmieście i Wielopole zostanie obsadzonych 7 mandatów w nowej radzie miasta, a w trzech pozostałych: II, III i IV po 6. Wszyscy wyborcy z wszystkich okręgów biorą oczywiście udział w wyborach prezydenta Rybnika.

Kandydaci

W tegorocznych wyborach o urząd prezydenta Rybnika ubiega się czterech kandydatów: Krzysztof Kazek (BSR), Piotr Kuczera (Koalicja Obywatelska), Tomasz Pruszczyński (Lepszy Rybnik) i Andrzej Sączek (Prawo i Sprawiedliwość).

Kandydatów na radnych (we wszystkich czterech okręgach) wystawiło z kolei 5 komitetów wyborczych: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Blok Samorządowy Rybnik, Wspólnie dla Rybnika z Piotrem Kuczerą i Lepszy Rybnik.

W Rybniku uprawnionych do głosowania jest 100 109 pełnoletnich mieszkańców.

 

Dziennikarz
Wacław Troszka
do góry