Strona główna/Aktualności/Miasto/Droga na szkodach

Droga na szkodach

19.05.2023 Miasto

Budowa brakującego, 4-kilometrowego odcinka drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna nie niesie ze sobą tak poważnych wyzwań technicznych, jak wybudowany wcześniej jej odcinek o długości blisko 10 km., którego ozdobą jest efektowna estakada w pobliżu węzła śródmiejskiego.

Dzisiaj droga regionalna Racibórz-Pszczyna kończy się kilkadziesiąt metrów za ul. Wodzisławską. Zdj. Wacław Troszka

Na brakującym odcinku powstaną cztery obiekty inżynieryjne - trzy wiadukty i jeden węzeł komunikacyjny łączący drogę regionalną z ul. Grota Roweckiego. Powstanie też rondo łączące drogę regionalną z ul. Sportową i pięć przepustów dla zwierząt. Znaczna część tego odcinka, około 40 proc., będzie przebiegać po terenach objętych szkodami górniczymi, w związku z czym w konstrukcji drogi zostaną zastosowane przewidziane w projekcie adekwatne zabezpieczenia chroniące jej jezdnię przed zniszczeniem. Koszty ich zastosowania pokryje po zakończeniu budowy Polska Grupa Górnicza, do której należą okoliczne kopalnie. Za podobne zabezpieczenia zastosowane na wcześniej wybudowanym odcinku drogi regionalnej PGG w okolicy ulic Zwycięstwa i Świerklańskiej, wypłaciła miastu w ubiegłym roku nieco ponad 3,5 mln zł. Dyrektor Centrum Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika Jacek Hawel zaznacza, że specjaliści po wcześniejszym dokonaniu pomiarów geodezyjnych sprawdzą, czy wielkość szkód górniczych w miejscach, gdzie ma powstać droga, odpowiada temu co w roku 2012 prognozowała Polska Grupa Górnicza, bo w oparciu o te prognozy zaprojektowano zabezpieczenia drogi. Zabezpieczenia zastosowane na pierwszym odcinku drogi regionalnej jak na razie zdają egzamin. Nie było też potrzeby wykonania na tym odcinku poważniejszych napraw gwarancyjnych.

Budynki do wyburzenia

Sam plac budowy nie jest jeszcze przygotowany do rozpoczęcia prac budowlanych. Miasto co prawda wyburzyło już dwa budynki mieszkalne znajdujące się w złym stanie technicznym i zamieszkiwane doraźnie przez osoby bqezdomne, ale do wyburzenia zostało jeszcze dziesięć budynków jednorodzinnych. Podobnie wygląda sprawa z wycinką drzew. Miasto wycięło już wcześniej drzewa na terenach nienależących do Lasów Państwowych, bo obecnie ich wycinka, ze względu na trwający okres lęgowy ptaków, nie byłaby możliwa. Pozostałe drzewa, muszą już wyciąć Lasy Państwowe, które mogą to robić przez cały rok.
Wiceprezydent Janusz Koper zauważa, że nie do końca wiadomo na co budowlańcy natrafią pod ziemią, a tam mogą czyhać różne niespodzianki.
- Przekonamy się po zdjęciu górnej warstwy gruntu - mówi Janusz Koper, który przewiduje, że podobnie jak w przypadku ul. Żorskiej, po oddaniu nowego odcinka drogi regionalnej do użytku, natężenie ruchu na rybnickim odcinku ul. Raciborskiej zdecydowanie zmaleje.

- Musimy m.in. przebudować wszystkie możliwe sieci infrastruktury podziemnej z kanalizacją sanitarną, deszczową i teletechniczną, instalacją oświetlenia ulicznego i gazociągiem, a także przewody średniego i wysokiego napięcia. Dużym wyzwaniem będzie też zmieniająca się na dystansie tych 4 km nośność gruntu. Musimy więc dołożyć starań by zbudować ten odcinek na odpowiednio stabilnym podłożu - mówi Maciej Lorenc, dyrektor rejonu Południe w spółce Budimex S.A.

Jak mówi około miesiąca potrwa przygotowanie odpowiedniej dokumentacji m.in. projektów technologicznych, które musi zatwierdzić inwestor, czyli miasto. Potem ruszą prace przygotowawcze w terenie. Wykonawca musi m.in. sporządzić inwentaryzację dróg i budynków sąsiadujących z przyszłą drogą, a także sprawdzić teren budowy pod względem saperskim i przyrodniczym.
Budowa rybnickiego odcinka drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna zostanie dokończona. Nowy jej odcinek ma zostać udostępniony kierowcom wiosną roku 2025. Zdj. Michał Koczy (UM Rybnika)

Zmodernizują skrzyżowanie

Rondo, które połączy drogę Racibórz-Pszczyna z ul. Sportową w dzielnicy Niewiadom, powstanie mniej więcej w połowie drogi od ul. Raciborskiej do przejazdu kolejowego na ul. Sportowej; na wysokości dzisiejszych ogródków działkowych.
W przyszłym roku miast zamierza zmodernizować skrzyżowanie ul. Sportowej z ul. Raciborską, które będzie przenosić ruch z rybnickiego odcinka drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna na drogę obecnie prowadzącą do Raciborza. Zostanie tam zainstalowana sygnalizacja świetlna, która zdaniem drogowców w tym konkretnym przypadku zapewni lepszą przepustowość i wyższy poziom bezpieczeństwa niż jakiekolwiek rondo. Projekt modernizacji skrzyżowania jest już gotowy.

Dziennikarz
Wacław Troszka
do góry