Strona główna/Aktualności/Miasto/Czas dokończyć budowę hospicjum w Rybniku

Czas dokończyć budowę hospicjum w Rybniku

27.10.2023 Miasto

Czas dokończyć budowę hospicjum w Rybniku. W listopadzie planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na dokończenie budowy hospicjum stacjonarnego w Niedobczycach.

W hospicjum w Rybniku Niedobczycach zaplanowano m.in. patio

- 24 stycznia tego roku miasto odstąpiło od umowy z dotychczasowym wykonawcą. Podstawą do odstąpienia było przede wszystkim nierealizowanie postanowień zawartej umowy po stronie wykonawcy robót budowlanych - przypomina Jacek Hawel, dyrektor Centrum Inwestycji UM.

- Pomimo, iż realizacja zadania odbywała się ze znaczącym opóźnieniem robót budowlanych, miasto jako zamawiający dokonało rozliczeń za wykonane roboty budowlane z wykonawcą oraz podwykonawcami w łącznej kwocie przekraczającej 3 mln złotych. Odebrane i rozliczone zostały prace ziemne, instalacyjne wod-kan oraz prace żelbetowe. Po odstąpieniu od umowy dokonaliśmy oceny zakresu wykonanych prac oraz inwentaryzacji końcowej zadania. Na tej podstawie przygotowana została wycena i zakres prac budowlanych koniecznych do realizacji celem dokończenia budowy obiektu - wyjaśnia  Hawel.

Hospicjum w Niedobczycach

Wartość zadania oszacowana została na nowo na 35 mln złotych. Kwota ta uwzględnia zakres wykonanych do tej pory prac, urealnia też koszty, wynikające z aktualnych wartości rynkowych robót i usług koniecznych do realizowania w ramach tego przedsięwzięcia. Tym samym konieczne stało się zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta.

Zmiany w budżecie rybniccy radni uchwalili na wrześniowej sesji rady miasta, przeznaczając na to zadanie dodatkowe 14,2 mln zł.

Przypomnijmy, że inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 10 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Łączne nakłady na budowę hospicjum, na lata 2021- 2025 to więc w tej chwili kwota nieco ponad 40 mln zł (w tym 30 mln zł to środki budżetu miasta).

Przy założeniu, że w postepowaniu przetargowym uda się wyłonić nowego wykonawcę inwestycji - budowa hospicjum powinna zostać zakończona w 2025 roku.

Placówka wybudowana zostanie w Niedobczycach przy ul. Barbórki

Jak będzie wyglądać hospicjum w Rybniku?

Rybnickie hospicjum stacjonarne powstaje przy ul. Barbórki w dzielnicy Niedobczyce. Znajdzie się w nim miejsce dla 30 pacjentów stałej opieki oraz 10 pacjentów dziennej opieki medycznej. W ramach inwestycji powstanie budynek hospicjum stacjonarnego wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym drogą wewnętrzną, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zgodnie z projektem budynek hospicjum będzie obiektem wolnostojącym, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną. W każdym ze skrzydeł zaprojektowano wewnętrzne patio, podcienie, a także taras dostępny z poziomu piętra. Koncepcja projektowa wyłoniona została w 2019 roku, w ramach konkursu architektonicznego.

Zbiórka na cmentarzu na hospicjum w Rybniku

1 listopada Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie, która była inicjatorem powstania hospicjum w Rybniku organizuje zbiórkę publiczną na rzecz tej placówki. Kwestujących będzie można spotkać w rejonie cmentarza komunalnego od ulicy Jaskółczej, Rudzkiej, i Kotucza a także na cmentarzach parafialnych w dzielnicach Boguszowice Stare i Chwałowice.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry