Strona główna/Aktualności/Miasto/Co powstanie w Rybniku, a czego zabraknie w przyszłym (..)

Co powstanie w Rybniku, a czego zabraknie w przyszłym roku? Poznaliśmy założenia budżetu Rybnika na 2023 rok

16.11.2022 Miasto

Co powstanie w Rybniku w przyszłym roku, a czego zabraknie? Na co miasto przeznaczy pieniądze, a na czym będzie oszczędzać. Dziś, 16 listopada, podczas konferencji w Urzędzie Miasta prezydent Rybnika Piotr Kuczera zaprezentował najważniejsze założenia budżetu miasta na rok 2023.

Podczas konferencji 16 listopada zaprezentowano założenia budżetu Rybnika na 2023 rok. Zdj. Aleksander Król

174 miliony złotych stracił Rybnik w ciągu 3 lat

Jak podkreślał prezydent Piotr Kuczera, przygotowanie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok przypadło w okresie najpoważniejszego od lat kryzysu gospodarczego. Prowadzona polityka gospodarcza, dalszy ciąg problemów związanych z pandemią COVID-19 oraz rosyjska inwazja na Ukrainę, to wszystko przyniosło wiele negatywnych skutków dla polskiej gospodarki oraz samorządów.

- Zbudowanie budżetu miasta na 2023 rok w obecnych czasach drożyzny i wysokiej inflacji było poważnym wyzwaniem. Dodatkowo sprawy nie ułatwia polityka rządu, przez którą na przestrzeni ostatnich 3 lat straciliśmy dochody w wysokości 174 mln złotych. Jednak udało się. Budżet został zbilansowany, a wydatki inwestycyjne pokazują moc potencjału naszego miasta - mówi Wojciech Kiljańczyk, przewodniczący Rady Miasta Rybnika.

Prezydent omówił najważniejsze wydatki. Zdj. Aleksander Król

Galopujący poziom inflacji, kryzys energetyczny i wysokie ceny surowców energetycznych, wzrost płac związany z inflacją i wzrostem płacy minimalnej, duży i nieprzewidywalny wzrost stóp procentowych i kosztów obsługi długu, problemy z rozstrzyganiem postępowań przetargowych, związane ze znacznym wzrostem cen i drastyczny wzrost kosztów bieżących związanych z zapewnieniem ciągłości działania - to najważniejsze, choć nie jedyne, czynniki wpływające na problemy samorządów z konstruowaniem przyszłorocznego budżetu.

- Bez względu na sytuację gospodarczą w naszym kraju, robimy wszystko, by nie zahamować rozwoju naszego miasta. Dlatego, choć wprowadzamy znaczne oszczędności, to jednak nie możemy zatrzymać najważniejszych inwestycji w Rybniku - przekonuje Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

- Nie będzie łatwo, ponieważ polityka rządu nie pozostaje bez wpływu na miejskie finanse. Ograniczenie dochodów samorządów widać wyraźnie na przykładzie Rybnika, gdzie łączny ubytek dochodów z tytułu udziałów w PIT za lata 2019-2023 stanowi zmniejszenie dochodów miasta o prawie 175 mln zł. Wciąż niewystarczająco wysoka subwencja do zadań oświatowych, powoduje konieczność coraz większych dopłat z miejskiej kasy, podobnie zresztą jak niewystarczające dotacje do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. W przypadku oświaty konieczna dopłata miasta to 50 mln zł, do zadań rządowych - kolejne 7,4 mln zł - wymienia prezydent.

Nie będzie Majówki ani Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania

Na czym zaoszczędzi Rybnik?

Jak tłumaczy prezydent, budżetowe cięcia i oszczędności oznaczają niestety konieczność rezygnacji z większych, nieodpłatnych wydarzeń kulturalnych.

- Jesteśmy zmuszeni do rezygnacji z dość bogatej oferty kulturalnej miasta Rybnika, czyli rybnickiej Majówki, Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania, Dni Miasta. Z tych wydarzeń musimy zrezygnować. Te które mają dłuższą historię i jest możliwość wprowadzenia ich do budżetów domów kultury czy Teatru Ziemi Rybnickiej - będą miały swoje finansowanie - zapowiada Piotr Kuczera.

Aby utrzymać odpowiedni poziom zabezpieczenia potrzeb mieszkańców, nie uda się również uniknąć podwyżek cen za niektóre usługi świadczone przez miejskie jednostki, jak choćby MOSiR.

- Rezygnujemy z symbolicznej złotówki w MOSiR za wynajem boiska - ta stawka rośnie do 5 złotych, Niestety ze względu na czynnik inflacyjny jesteśmy zmuszeni wskazać też na podwyżkę w ZGM o symboliczne 50 groszy na metrze. To nie są łatwe decyzje, ale by utrzymać płynność finansową tych jednostek MOSiR i ZGM to jest konieczne - tłumaczy prezydent.

Droga regionalna priorytetowa. Co jeszcze powstanie?

Priorytety 2023 roku w Rybniku

Priorytetem w przyszłorocznym budżecie miasta pozostanie kolejny etap budowy Drogi Regionalnej oraz walka ze smogiem i związane z nią termomodernizacje i wymiany źródeł ciepła. Kontynuowana będzie również rewitalizacja strefy śródmiejskiej, której głównymi elementami są Strefa Juliusza oraz Projekt Rzeczna. Miasto w dalszym ciągu realizować będzie inwestycje związane z budownictwem komunalnym, wdrażaniem planu zrównoważonej mobilności miejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych i polityki parkingowej) oraz przygotowywaniem terenów inwestycyjnych.

- Chcemy dokończyć te wszystkie inwestycje, które były zaplanowane i mają finansowanie ze środków europejskich i rządowych. Tą inwestycją strategiczną, najdroższą za 200 mln złotych jest drugi etap budowy drogi regionalnej Pszczyna Racibórz od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Sportowej, czyli 4 kilometrowy odcinek - dwupasmowej drogi szybkiego ruchu - mówi Piotr Kuczera.

Granty na sport i kulturę. Koncepcja hali sportowej

Prezydent Kuczera zapowiedział też finansowanie, na tym co dotychczas poziomie grantów, na kulturę i sport. W budżecie na przyszły rok zarezerwowano też pieniądze na przygotowanie koncepcji dla budowy pełnowymiarowej hali sportowej.

- Szacujemy, że mogłaby powstać w okolicach dzisiejszego Zespołu Szkół Ekonomicznych. Koncepcja pokaże nam na jakiej powierzchni, w jakich parametrach i dla jakich dyscyplin mogłaby być ta hala dedykowana. Chciałbym, by spełniała jak najszerszy wachlarz potrzeb federacji sportowych, do których należą kluby sportowe w Rybniku - mówi Kuczera.

- Bardzo bym chciał, by koszt utrzymania takiej hali był dywersyfikowany, czyli by była wykorzystana maksymalnie przez kluby i szkołę - dodaje.

Na promocję poprzez sport miasto zamierza wydać w przyszłym roku milion złotych.

W planach jest też m.in. budowa na dawnym boisku Parys pawilonu podobnego do CAL w Kłokocinie za około 3 mln zł. 

W budżecie na 2023 rok zaplanowanych zostało również szereg działań, które przygotowują miasto na nową perspektywę inwestycyjną, związaną z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Warunkiem dalszego rozwoju miasta jest zwiększenie potencjału inwestycyjnego, tj. możliwości generowania znacznej nadwyżki operacyjnej, co z pewnością będzie bardzo trudne w perspektywie kilku lat.

Nad uchwałą budżetową rybniccy radni obradować będą podczas sesji 29 grudnia. 

Aleksander Król

Radni pochylą się nad uchwałą budżetową 29 grudnia. Zdj. Aleksander Król

 

do góry