Strona główna/Aktualności/Miasto/Bank Zamiany Mieszkań w Rybniku. Chcesz zamienić (..)

Bank Zamiany Mieszkań w Rybniku. Chcesz zamienić mieszkanie na inne?

11.05.2023 Miasto

Chcesz zamienić swoje mieszkanie na inne? Teraz masz okazję. Od niedawna działa w Rybniku Bank Zamiany Mieszkań, tworzony na podstawie zgłoszeń osób zainteresowanych zamianą aktualnie zajmowanego lokalu. Warunkiem zamiany jest, by przynajmniej jeden z zamienianych lokali znajdował się w zasobie Gminy.

W Rybniku działa Bank Zamiany Mieszkań. Zdj. pixabay

Celem Banku jest pomoc w nawiązaniu kontaktu pomiędzy najemcami zamieszkującymi w zasobach Gminy, jak również zamieszkujących w innych zasobach znajdujących się na terenie Gminy, chcącymi zamienić zajmowany lokal na inny lokal mieszkalny. 

- Utworzenie Banku Zamiany Mieszkań to odpowiedź na zgłaszane przez mieszkańców Rybnika problemy związane z zajmowanym lokalem, w związku ze zmianą sytuacji życiowej - mówi Piotr Masłowski, zastępca prezydenta Rybnika. - Do Wydziału Spraw Mieszkaniowych zgłasza się coraz więcej osób, które albo zajmują za małe mieszkanie i potrzebują większego, albo też ze względu na wzrost kosztów utrzymania lokalu chcą się zamienić na mniejszy lokal. Często są też osoby, które zmuszone sytuacją życiową muszą zamieszkać na niższej kondygnacji - wyjaśnia. 

Miasto, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, stworzyło możliwość zrealizowania takiej zamiany. Osoby, które chcą skorzystać z Banku Zamiany Mieszkań powinny zgłosić do niego swój lokal.

Zgłoszenia lokalu do Banku może dokonać osoba:

  • zamieszkująca w zasobach Gminy lub zamieszkująca w innych zasobach znajdujących się na terenie Gminy,
  • posiadająca tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  • zamieszkująca w zajmowanym lokalu.

Warunkiem umieszczenia lokalu do zamiany w Banku jest:

  • zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Banku,
  • złożenie wypełnionego zgłoszenia lokalu do zamiany,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, przekazywanie danych w postaci numeru telefonu osobom zainteresowanym zamianą lokalu i zgłoszonych w Banku,
  • wyrażenie zgody na publikację zgłoszenia w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu jak również na tablicy ogłoszeń przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 (budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej).

Wniosek oraz inne informacje można też znaleźć w BIP, na podstronie: Bank Zamiany Mieszkań

Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zamianę lokalu z kontrahentem. Realizacja wniosków o zamianę lokalu z kontrahentem przez Urząd następuje tylko w przypadku zamian, w których co najmniej jeden lokal mieszkalny znajduje się w zasobie Gminy. W przypadku znalezienia kontrahenta do zamiany każda ze stron zobowiązana jest do złożenia stosownego wniosku o zamianę lokalu z kontrahentem wraz ze zgodą dysponenta/właściciela lokalu na dokonanie zamiany.

Adresy zgłaszanych lokali do zamiany będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta. 

Szczegółowych informacji udziela: 
Wydział Spraw Mieszkaniowych UM, ul. Tadeusza Kościuszki 17, parter pokój 18 i 19 tel. : 32 43 92 246 lub 32 43 92 247 lub 32 43 92 248. 

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry