Strona główna/Aktualności/Miasto/90 milionów złotych na Mikołowską w Rybniku!

90 milionów złotych na Mikołowską w Rybniku!

16.02.2024 Miasto

Świetna wiadomość dla miasta. Rybnik zdobył gigantyczne unijne dofinansowanie w kwocie 93 249 005 zł na przebudowę ulicy Mikołowskiej (droga wojewódzka nr 925) od mostu na rzece Ruda do granicy Rybnika z Gminą Czerwionka-Leszczyny. To trzecia najwyższa w historii rybnickiego samorządu unijna dotacja na pojedynczy projekt (po budowie kanalizacji sanitarnej i drodze regionalnej Racibórz-Pszczyna).

Ulica Mikołowska w Rybniku zostanie przebudowana za gigantyczne unijne pieniądze. Zdj. M.Koczy

W II połowie 2023 roku umożliwiono składanie pierwszych wniosków o dofinansowanie, w tym m.in. na dofinansowanie budowy, przebudowy i rozbudowy dróg wojewódzkich.

To pierwszy sukces Rybnika w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Wartość całkowita przebudowy ulicy Mikołowskiej to 109 704 712,17 zł, a dofinansowanie przyznane zostało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach konkursu z działania 4.1 programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. 

- Przypomnę, że  przeszło 3,5-kilometrowy odcinek ulicy Mikołowskiej, czyli fragment drogi wojewódzkiej nr 925, od lat czekał na gruntowną przebudowę - mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

- Pod względem technicznym miasto było przygotowane od dawna - gotowy był projekt modernizacji drogi oraz pozwolenie na budowę. Głównym problemem pozostawały finanse. Szacunkowy koszt rozbudowy tej drogi, na odcinku od mostu nad Rudą do granicy miasta, znacznie przewyższał możliwości budżetowe miasta. Dlatego jeszcze w 2021 roku, za blisko 900 tys. zł, ulica Mikołowska została doraźnie wyasfaltowana na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sosnową do granicy miasta. Zaś w 2023 udało się  zrealizować wspomniany wyżej ważny etap 1, jakim była budowa nowego wiaduktu nad dawną linią kolejową oraz mostu na rzeką Rudą - dodaje prezydent.

Jak będą przebudowywać ulicę Mikołowską w Rybniku?

Przedmiotem dofinasowanego rybnickiego projektu jest przebudowa odcinka DW 925 o długości 3631 m (3,631 km), w ramach 2 etapów:

  •  etapu 1: obejmującego przebudową 2 obiektów inżynieryjnych (mostu nad rzeką Ruda oraz wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową przed skrzyżowaniem z ul. Robotniczą) - ten etap został już zakończony w 2023 r.
  •  etapu 2: obejmującego przebudowę drogi na pozostałym przebudowywanym odcinku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. całkowicie nowa konstrukcja jezdni, budowa odwodnienia drogi, budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż całego przebudowywanego odcinka, przebudowa i budowa chodników na obszarach zurbanizowanych, przebudowa i budowa oświetlenia na całym odcinku drogi, przebudowa przystanków komunikacji miejskiej, budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na 2 skrzyżowaniach - etap ten jest planowany do realizacji w latach 2025-2026.

to trzecia najwyższa w historii rybnickiego samorządu unijna dotacja na pojedynczy projekt (po budowie kanalizacji sanitarnej i drodze regionalnej Racibórz-Pszczyna).

Co da kierowcom przebudowa Mikołowskiej w Rybniku?

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa dostępności do istotnego elementu sieci TEN-T tj. autostrady A1 od strony Rybnika, zaś cele szczegółowe to m.in.:

  • poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. uzyskanie parametrów drogi głównej oraz zwiększenie nośności nawierzchni do 115 kN/oś
  • ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie oddziaływań akustycznych, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych.
  • zwiększenie atrakcyjności stref gospodarczych zlokalizowanych wzdłuż ul. Mikołowskiej w Rybniku
  • poprawa jakości komunikacji na osi Rybnik (subregion zachodni) - Metropolia GZM (subregion centralny), a także z peryferyjną dzielnicą Kamień.

ZDW naprawia dalszą część trasy

Warto również dodać, że Zarząd Dróg Wojewódzkich aktualnie realizuje inwestycję będącą idealnym uzupełnieniem inwestycji Rybnika. Chodzi o przebudowę DW 925 od granicy Rybnika i Czerwionki-Leszczyn aż do Rudy Śląskiej. Po realizacji obu zadań do końca 2026 r. powstanie jednolity przebudowany ciąg drogowy o długości prawie 30 km umożliwiający sprawną komunikację na osi Rybnik-Czerwionka-Leszczyny-autostrada A1-Orzesze-Ruda Śląska.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry