Strona główna/Aktualności/Miasto/60 lat Politechniki Śląskiej w Rybniku. ROW będzie (..)

60 lat Politechniki Śląskiej w Rybniku. ROW będzie Rybnickim Okręgiem Wodorowym

16.03.2023 Miasto

Podczas dzisiejszych (16.03) obchodów jubileuszu 60-lecia Politechniki Śląskiej w Rybniku, oprócz wspomnień i gratulacji zapowiedziano powrót studentów w mury rybnickiej filii, uruchomienie nowego kierunku logistyki miejskiej w Rybniku, a także nowe rozumienie ROW - czyli przejście z Rybnickiego Okręgu Węglowego w Rybnicki Okręg Wodorowy.

Nowy ROW - z Rybnickiego Okręgu Węglowego przekształcony w Rybnicki Okręg Wodorowy

Dziś wielkie święto Politechniki Śląskiej, która 60 lat temu rozpoczęła kształcenie w Rybniku.

- Politechnika Śląska została utworzona po to, by wspierać rozwój przemysłu, by kształcić kadry dla tego przemysłu, więc w sposób naturalny w Rybnickim Okręgu Węglowym, który był okręgiem rozwijającym się bardzo intensywnie, w 1962 roku rozpoczęła kształcenie. Trwało ono przez 60 lat w różnych formach, na różnych poziomach, w tej chwili jest to Akademickie Liceum Ogólnokształcące, to studia MBA, a liczmy, że już wkrótce studenci wrócą do murów Politechniki Śląskiej w Rybniku - mówił prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Prof. Arkadiusz Mężyk zapowiedział powrót studentów w mury Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zdj. AK

Nowy kierunek na Politechnice Śląskiej w Rybniku: logistyka miejska

Zapowiedział uruchomienie na miejscu w Rybniku kierunku logistyki miejskiej.

- Kierunek logistyka już jest prowadzony na Politechnice Śląskiej, ale chcemy stworzyć nową ścieżkę dyplomowania związaną z logistyką miejską. Takie kształcenie jest stosunkowo proste do uruchomienia, jeśli będą chętni kandydaci. A to ścieżka niezwykle ciekawa na tym terenie. Subregion Zachodni jest przykładem rozwoju terenów zurbanizowanych, które potrzebują ogromnej logistyki. To główna baza funkcjonowania wielkich miast około 100 tysięcznych - mówił prof. Mężyk.

Uczestnicy uroczystej konferencji z okazji 60 lat Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zdj. AK

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - filii Politechniki Śląskiej w Rybniku , dr hab. Zygmunt Łukaszczyk przyznał, że filia chce iść z duchem czasu i stawić czoło nowym wyzwaniom.

- Panta rhei, wszystko się zmienia, dynamizuje. Widać, że zmienia się charakter, kształt, formy kształcenia, ale i sposób działania i obecności Politechniki Śląskiej w Rybniku. Dziś są nowe wyzwania, nowe obszary, szczególnie związane z kwestią technologii wodorowej. Stąd też chcemy uczestniczyć w dużym projekcie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Technologii Wodorowej właśnie w Rybniku - mówił Zygmunt Łukaszczyk, dodając, że miasto potrzebuje uczelni, a uczelnia miasta.

Kuczera: Piękny jubileusz i nowe otwarcie dla Politechniki

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera przyznał, że wierzy w owocną współpracę otwartą na nowe pokolenia i nowe pomysły.

- Dzisiaj ważne podsumowanie - 60 lat obecności Politechniki Śląskiej w Rybniku. To uczelnia, która wniosła gigantyczny wkład w rozwój naszego miasta i całego Rybnickiego Okręgu Węglowego- co sobie jako prezydent i samorządowcy bardzo cenimy. Często mieszkańcy odwołują się przecież do tego etapu edukacji - studiów wyższych na Politechnice. Politechnika bardzo wpisała się w historię miasta - mówi prezydent Kuczera, podkreślając, że jubileusz daje szansę też na nowe otwarcie.

- Oprócz historii trzeba nam pewnej perspektywy wyjścia Politechniki, wyjścia bardzo twórczego. Politechnika jest predysponowana do tego, aby w przyszłości od Rybnickiego Okręgu Węglowego przejść do Rybnickiego Okręgu Wodorowego, czyli do nowych technologii, tego, co będzie elementem gospodarki, życia gospodarczego miasta, ale też szerzej całego subregionu. Jest rocznica, która podsumowuje jeden etap, ale mam nadzieję wchodzi też z przytupem w kolejny - mówił prezydent Kuczera.

ROW - z Rybnickiego Okręgu Węglowego w Rybnicki Okręg WODOROWY

Podczas uroczystej konferencji z okazji 60-lecia Politechniki w Rybniku prezydent Kuczera wyświetlił slajd pokazujący przejście ROW z Rybnickiego Okręgu Węglowego do Rybnickiego Okręgu Wodorowego.

- Zawsze mówię, że gdyby Ford miał słuchać doradców to wyhoduje szybsze konie, a wymyślił samochód. Jesteśmy w podobnym momencie historii. Przemysł węglowy spowodował, że przez 200 lat szeroko rozumiana ziemia rybnicka była poddawana różnym próbom, wszystkie były próbami prorozwojowymi. Dziś pojawia się nowe pytanie dla samorządu i całego otoczenia gospodarczego i zaplecza intelektualnego, które brzmi - „jakie technologie zapewnią rozwój przynajmniej przez kolejne 50 lat?”. Patrząc na wszystkie perspektywy, o czym mówił też premier Buzek (osobny materiał z wypowiedzią prof. Buzka na naszej stronie wkrótce) na program Zielonego Ładu w Unii Europejskiej - widzę w tym (red. wodorze) potężną szansę - mówi Piotr Kuczera.

Prezydent Rybnika dodaje, że marka projektu ma olbrzymie znaczenie. Hasło ROW ma pozytywne konotacje, dobrze się kojarzy z rozwojem regionu, napływem mieszkańców.

- Trzymam kciuki za hasło od Rybnickiego Okręgu Węglowego do Rybnickiego Okręgu Wodorowego. Wierzę, że z Politechniką tego typu rzeczy się udają - dodał Kuczera.

Uczestnicy uroczystej konferencji. Zdj. AK

Prof. Arkadiusz Mężyk tłumaczy, że już w tej chwili Politechnika Śląska tworzy Centrum projektowania w zakresie technologii wodorowej i transformacji energetycznej. - To oznacza prace projektowe, prace badawcze, czyli to niezbędne zaplecze, które wspiera później efektywne kształcenie - tłumaczy Mężyk.

Rektor zauważył, że wśród priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej jest ochrona klimatu, środowiska i nowoczesna energetyka, co jest wprost wpisaniem się w tematykę m.in. w technologii wodorowych, smart city, mobilności przyszłości.
- Te obszary rozwijamy, jesteśmy gotowi by w każdej chwili naszą aktywność rozwijać, w Rybniku - mówił Mężyk.

Zauważył, że w Rybniku powstaje jedna z pierwszych Polsce stacji wodorowych. - To zalążek, i pokazanie, że te technologie będą tu wdrażane - mówił Mężyk.

A stacja wodorowa, która ma być gotowa w maju to nie wszystko. Po Rybniku będą jeździć wkrótce autobusy wodorowe. Powstanie też Centrum Zielonej Energii, gdzie docelowo z odpadów ma się produkować wodór.

Redaktor Naczelny
Aleksander Król

Zobacz także

Studiuj z Politechniką w Rybniku!
Studiuj z Politechniką w Rybniku!

Studiuj z Politechniką w Rybniku!

Buzek: "Przyszły przemysł będzie opierał się na prądzie z energetyki odnawialnej i zielonym wodorze". Wyzwania przed Politechniką i Rybnikiem
Buzek: "Przyszły przemysł będzie opierał się na prądzie z energetyki odnawialnej i zielonym wodorze". Wyzwania przed Politechniką i Rybnikiem

Buzek: "Przyszły przemysł będzie opierał się na prądzie z energetyki odnawialnej i zielonym wodorze". Wyzwania przed Politechniką i Rybnikiem

do góry