Strona główna/Aktualności/Miasto/1 miliard 167 milionów złotych dostał Rybnik z Unii (..)

1 miliard 167 milionów złotych dostał Rybnik z Unii Europejskiej. 245 projektów z unijnego dofinansowania

09.05.2023 Miasto

Miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów złotych - to kwota unijnego dofinansowania dla Rybnika, dzięki której w naszym mieście zrealizowanych zostało 245 różnego rodzaju projektów. 

245 inwestycji i zadań w Rybniku zrealizowanych zostało dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej

Zdecydowana większość pozyskanych w latach 2001 - 2023 środków (tj. ponad 1 miliard zł) to pieniądze na inwestycje niwelujące występujące od dziesięcioleci znaczące różnice infrastrukturalne pomiędzy Polską i Europą Zachodnią i znacząco poprawiające jakość życia.

- Projekty inwestycyjne czyli infrastruktura drogowa, kanalizacja, termomodernizacja budynków, przebudowy, modernizacje i rewitalizacje ważnych dla miasta obiektów, ale też  edukacja, kultura czy pomoc społeczna - to tylko niektóre obszary funkcjonowania naszego miasta, których rozwój wsparła Unia Europejska - wskazuje Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

I dodaje:

- Dziś trudno wyobrazić sobie jak wyglądałby Rybnik, gdybyśmy wszystkie te projekty próbowali zrealizować wyłącznie za środki z budżetu miasta - dodaje. 

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w ramach kwoty 1 167 000 000 zł, zdobytej przez Rybnik w ciągu 19 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej:

Budowa nowego śladu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku przebiegającym przez Rybnik (DRRP)

Rybnicki fragment drogi regionalnej powstał dzięki unijnej dotacji.

 • Wartość: 433 mln zł, dofinansowanie z UE 290 mln zł (największe dofinansowanie dla pojedynczego projektu samorządowego w historii regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego).
 • Zakres: budowa ponad 10 km nowej bezkolizyjnej drogi o przekroju 2x2 wraz z 5 węzłami.
 • Oddziaływanie: droga stanowi część południowej obwodnicy Rybnika,  umożliwia szybki, kilkuminutowy dojazd do autostrady A1, otwiera nowe tereny inwestycyjne.

Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych miasta połączona z wymianą węglowych źródeł ciepła (7 etapów)

Osiedle w Boguszowicach po termomodernizacji za unijne pieniądze.

 • Wartość: 102,4 mln zł, dofinansowanie z UE 77,6 mln zł
 • Zakres: Docieplenie 100 komunalnych budynków mieszkalnych połączone z likwidacją ogrzewania węglowego w 1870 mieszkaniach i zastąpienie go źródłami opartymi o ciepło sieciowe oraz kotły gazowe
 • Oddziaływanie: Olbrzymia redukcja emisji CO2 wpływająca na efekt cieplarniany liczona w tysiącach ton rocznie oraz redukcja emisji pyłów generujących smog w wysokości kilkunastu ton rocznie

Przebudowa drogi krajowej nr 78 na terenie Rybnika (4 etapy)

Przebudowa ulicy Wodzisławskiej za unijne pieniądze

 • Wartość: 114,7 mln zł, dofinansowanie z UE 86,2 mln zł
 • Zakres: Przebudowa praktycznie całego odcinka drogi krajowej na terenie miasta (16 km), w tym przebudowa 3 wiaduktów i mostów
 • Oddziaływanie: Poprawa komfortu poruszania się, poprawa bezpieczeństwa.

Budowa parku tematycznego przy kampusie

Ulubiony przez rybniczan park nad Nacyną powstał dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej

 • Wartość: 7,8 mln zł, dofinansowanie z UE 6,5 mln zł
 • Zakres: Zagospodarowanie ponad 2 ha terenu nieużytków w centrum miasta na potrzeby multifunkcyjnego parku, z elementami edukacyjnymi i sportowo-rekreacyjnymi
 • Oddziaływanie: znacząca poprawa jakości przestrzeni publicznej, wykreowanie nowego miejsca chętnie  odwiedzanego przez mieszkańców, zwiększenie ilości terenów zieleni w centrum

Rewitalizacja Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku-Niewiadomiu (5 etapów)

Rewitalizacja kopalni Ignacy w Niewiadomiu za unijne pieniądze.

 • Zakres: Modernizacja i nadanie nowych funkcji społeczno-kulturalnych opuszczonym budynkom i terenowi zabytkowej kopalni (jednej z najstarszych w regionie - rok powstania 1792). W ramach inwestycji na przestrzeni ostatnich zmodernizowano wszystkie budynki kopalni oraz wieżę ciśnień. Dodatkowo na zdegradowanym terenie pomiędzy budynkami powstanie nowoczesny park.
 • Oddziaływanie: przywrócenie zdegradowanego obiektu lokalnej społeczności, stworzenie nowego atrakcyjnego produktu turystycznego, zwiększenie ilości terenów zieleni
 • Wartość: 37 mln zł, dofinansowanie z UE 16,3 mln zł

Rewitalizacja przestrzeni publicznej na osi rynek - bazylika (deptak Sobieskiego -  Powstańców Śl.)

Deptak między bazyliką a rynkiem wybudowany dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Zdj. WaT

 • Wartość: 12,8 mln zł, dofinansowanie z UE 5,1 mln zł
 • Zakres: Stworzenie deptaka pomiędzy charakterystycznymi elementami śródmieścia Rybnika, w tym atrakcyjnego placu z elementami wodnymi naprzeciw bazyliki
 • Oddziaływanie: rozwój gastronomi, ożywienie części śródmieścia, która traciła swoje funkcje, wyeliminowanie ruchu samochodowego.

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - rozwój infrastruktury rowerowej

Ścieżki rowerowe i centra przesiadkowe powstały dzięki dofinansowaniu z UE

 • Wartość: 18,9 mln zł, dofinansowanie z UE 14,3 mln zł
 • Zakres: Budowa, przebudowa i wyznaczenie ponad 18 km ścieżek rowerowych na terenie Rybnika oraz dostosowanie 3 centrów przesiadkowych do obsługi ruchu rowerowego.
 • Oddziaływanie: Umożliwienie dojazdu oraz łatwość zostawienia roweru w głównych centrach przesiadkowych,  znacząca poprawa  w zakresie możliwości poruszania się rowerem po ścisłym centrum miasta, poprawa możliwości podróżowania rowerem na osi dzielnice peryferyjne - centrum miasta, wymuszenie zmniejszenia prędkości samochodów w strefie śródmiejskiej

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku

 • Wartość: 515,5 mln zł, dofinansowanie z UE 272,2 mln zł
 • Zakres: Budowa 540 km  kanalizacji sanitarnej i 68 przepompowni ścieków w 17 dzielnicach miasta oraz gminach Jejkowice i Gaszowice, co umożliwiło Zbieranie i oczyszczanie 96% ścieków, które powstają w rybniku i 2 sąsiednich miejscowościach.
 • Oddziaływanie: Redukcja ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń i w efekcie poprawa jakości wód, zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców podniesienie standardu zamieszkania

Polecamy również:

Wykaz zrealizowanych w Rybniku projektów unijnych na stronie Fundusze unijne https://www.rybnik.eu/miasto/fundusze-unijne/

Rozmowa z Bartłomiejem Koziełem, głównym specjalistą w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta, odpowiedzialnym za pisanie wniosków o dofinansowanie z UE TUTAJ

Opracowanie
rybnicka .eu

Zobacz także

Zdobył dla Rybnika setki milionów złotych z Unii
Zdobył dla Rybnika setki milionów złotych z Unii

Zdobył dla Rybnika setki milionów złotych z Unii

Rybnik w Unii Europejskiej. 1 miliard 150 milionów dla Rybnika na inwestycje w trakcie 18 lat
Rybnik w Unii Europejskiej. 1 miliard 150 milionów dla Rybnika na inwestycje w trakcie 18 lat

Rybnik w Unii Europejskiej. 1 miliard 150 milionów dla Rybnika na inwestycje w trakcie 18 lat

do góry