Strona główna/Aktualności/Biznes/Subregionalne Centrum Zielonej Energii w Rybniku

Subregionalne Centrum Zielonej Energii w Rybniku

02.08.2022 Biznes

W Rybniku trwają intensywne prace analityczne, związane z planami powstania w mieście nowoczesnego centrum gospodarowania odpadami. Prezydent Piotr Kuczera powołał zespół zadaniowy do spraw utworzenia Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku. W IV kwartale 2022 roku ma zostać ogłoszony przetarg na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości pod budowę ITPO. Planowana inwestycja w tzw. zieloną energię jest wstępnie szacowana na pół miliarda złotych, a firmuje ją nazwisko Zygmunta Solorza, polskiego miliardera, założyciela m.in. Grupy Polsat Plus.

Centrum Zielonej Energii realizowane będzie w kwartale między ulicami: Tkoczów, Świerklańską a Drogą Regionalną. Zdj. Michał Koczy

Prezydent Miasta Rybnika powołał zespół zadaniowy do spraw utworzenia Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku. Przewodniczy mu Wojciech Muś, Prezes Spółki Hossa Sp. z o.o., a w skład zespołu wchodzą przedstawiciele kilku merytorycznych wydziałów urzędu miasta. Do najważniejszych zadań zespołu należy m.in. koordynacja prac zadania związanego z utworzeniem CZE oraz opracowanie zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym z samorządami Subregionu Zachodniego.

Centrum Zielonej Energii czyli co?

Docelowo Centrum Zielonej Energii będzie działać w formie spółki kapitałowej, która zajmie się gospodarką odpadami w obiegu zamkniętym, pozyskiwaniem z odpadów ciepła, energii elektrycznej i wodoru w sposób realizujący cele osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz zabezpieczający potrzeby energetyczne miasta i jego mieszkańców.

Przypomnijmy, w marcu tego roku miasto podpisało list intencyjny z przedstawicielami ZE PAK, której głównym akcjonariuszem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Zygmunt Solorz. Planowana inwestycja w tzw. zieloną energię jest wstępnie szacowana na pół miliarda złotych.

Czytaj także:

Miliarder Zygmunt Solorz chce inwestować w Rybniku. Powstanie Centrum Zielonej Energii

Przedsięwzięcie realizowane będzie w kwartale między ulicami: Tkoczów, Świerklańską a Drogą Regionalną, a w jego ramach funkcjonować będzie kilka instalacji:

 • do termicznego przekształcania odpadów,
 • do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
 • do odpadów biodegradowalnych (kompostownia, bioreaktory),
 • do odpadów wielogabarytowych,
 • do odpadów budowalnych,
 • do odpadów selektywnie zbieranych (sortownia),
 • ekodomki (czyli mini PSZOKi, zlokalizowane przy budynkach wielorodzinnych, zastępujące wiaty śmietnikowe),
 • składowisko odpadów.

Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów

Jedną z najistotniejszych instalacji w ramach planowanej inwestycji będzie Instalacja do termicznego przekształcania odpadów (ITPO), która w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska zagospodaruje odpady, co w efekcie zapewni produkcję ciepła, energii elektrycznej i wodoru.

Warto pamiętać, że w Polsce wytwarzamy rocznie ok. 4,5 miliona ton odpadów wysokokalorycznych, których nie można składować i powinno się je spalić. Choć w naszym kraju funkcjonuje 9 spalarni, a budują się 4 kolejne, to powinno powstać jeszcze ok. 15 nowych. Rybnik wytwarza rocznie ok. 60 tys. ton odpadów, a Subregion Zachodni ponad 270 tys. ton/rok.

- W ramach planowanej inwestycji rozważamy sprzedaż lub dzierżawę części nieruchomości pod budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów na rzecz odrębnego inwestora - wyjaśnia Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. - Pozostałe elementy Centrum Zielonej Energii będą realizowane samodzielnie przez miasto - dodaje prezydent.

- W tej chwili Główny Instytut Górnictwa przygotowuje ekspertyzę techniczną dla składowiska odpadów, pod kątem wpływu eksploatacji górniczej na ten teren. Co bardzo ważne miasto jest właścicielem nieruchomości, dla której ustanowiony Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest w pełni zgodny z zakresem i przedmiotem planowanej inwestycji - dodaje prezydent.

Dodatkowo, już w lutym 2022 r. została podjęta uchwała Rady Miasta Rybnika o objęciu filarem ochronnym terenu, gdzie planowane jest powstanie CZE. Prowadzone są również rozmowy z firmami, które wykonają instalacje do termicznego przekształcania odpadów stanowiące w przyszłości integralną część struktury zagospodarowania odpadów - Centrum Zielonej Energii.

Na chwilę obecną Miasto Rybnik ustaliło wstępny harmonogram prac, na który składają się:

 • IV kwartał 2022 roku - ogłoszenie o przetargu na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości pod ITPO,
 • I kwartał 2023 roku - utworzenie spółki kapitałowej Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego

Korzyści z Centrum Zielonej Energii

Jak tłumaczą w magistracie zrealizowanie tej inwestycji przyniesie niewątpliwe wymierne korzyści dla mieszkańców zarówno Rybnika, jak i całego Subregionu:

 • dysponowanie gminnym nowoczesnym Centrum Gospodarowania Odpadami (Przetwarzania Odpadów), spełniającym wszystkie normy ochrony środowiska,
 • dostosowanie poziomu recyklingu odpadów do obowiązujących przepisów,
 • stabilizacja cen za zagospodarowanie odpadów dla mieszkańców,
 • wytwarzanie z odpadów energii elektrycznej, ciepła na potrzeby własnych instalacji i dla mieszkańców oraz do produkcji wodoru (napęd dla autobusów),
 • realizacja założeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Opracowanie Redakcja

do góry