Strona główna/Aktualności/Biznes/Panattoni Park nie powstanie. Rybnik podpisał umowę z (..)

Panattoni Park nie powstanie. Rybnik podpisał umowę z KSSE w sprawie zagospodarowania terenu

15.02.2024 Biznes

Firma z Grupy Panattoni Development Company nie wybuduje w Rybniku centrum Panattoni Park Rybnik. Nie podpisała umowy, choć wygrała przetarg w 2022 roku i wpłaciła wadium w wysokości ponad 2,4 mln zł, które nie podlega zwrotowi i jest przychodem Skarbu Państwa i Gminy Rybnik. W tej sytuacji Miasto Rybnik podejęło współpracę z Wojewodą Śląskim i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w sprawie zagospodarowania terenów inwestycyjnych przy Drodze Regionalnej. 

W środę 14 lutego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Miastem Rybnik, a KSSE. Zdj. Wacław Troszka

W środę 14 lutego przedstawiciel naszej redakcji był w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Miastem Rybnik, które reprezentował Prezydent Piotr Kuczera, a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu dr. Janusza Michałka. Celem jest wzajemna współpraca i promocja na rzecz pozyskania inwestora i zagospodarowania nieruchomości o powierzchni 40 ha, położonych przy Drodze Regionalnej Racibórz-Pszczyna (DW 935) w Rybniku.

Chodzi o tereny, na którym firma z Grupy Panattoni Development Company miała  wybudować centrum Panattoni Park Rybnik. Jednak nie podpisała umowy, choć wygrała przetarg w 2022 roku i wpłaciła wadium w wysokości ponad 2,4 mln zł, które nie podlega zwrotowi i jest przychodem Skarbu Państwa i Gminy Rybnik. W tej sytuacji Miasto Rybnik podejęło współpracę z Wojewodą Śląskim i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w sprawie zagospodarowania terenów inwestycyjnych przy Drodze Regionalnej. 

Celem jest wzajemna współpraca i promocja na rzecz pozyskania inwestora i zagospodarowania nieruchomości o powierzchni 40 ha, położonych przy Drodze Regionalnej Racibórz-Pszczyna (DW 935) w Rybniku.Zdj. Wacław Troszka

W podpisaniu umowy 14 lutego uczestniczył również Wojewoda Śląski Marek Wójcik, ponieważ większość terenu należy do Skarbu Państwa, w tym przypadku do sprzedaży terenu konieczna jest współpraca miasta na prawach powiatu jakim jest Rybnik, z wojewodą.

- Wpływ na rozwój regionu ma przede wszystkim dobra współpraca wielu podmiotów - w tym przypadku miasta Rybnik, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także Wojewody Śląskiego. Cieszy mnie, że stwarzane są kolejne możliwości przyciągania inwestorów do województwa śląskiego. Musimy działać wspólnie, by zwiększać potencjał gospodarczy regionu - podkreślił Wojewoda Śląski Marek Wójcik.

Współpraca Miasta, KSSE, a także Wojewody Śląskiego, pozwala w większym zakresie trafiać do potencjalnych inwestorów, a w przyszłości pozyskać firmy produkcyjne zatrudniające mieszkańców Rybnika, ale i całej aglomeracji. Podstawą współpracy jest Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Inwestorzy będą mogli ubiegać się o decyzję o wsparciu w formie zwolnienia od podatku dochodowego.

- Podpisaniem niniejszego dokumentu potwierdzamy wspólne starania w ramach aktywnego pozyskiwania inwestorów, działań promujących inwestorów KSSE, którzy już zainwestowali w Rybniku, a także aktywizacji gospodarczej potencjalnych terenów inwestycyjnych. Dzisiejsza umowa dotyczy terenu rozszerzającego ofertę Polskiej Strefy Inwestycji, która zdała egzamin od pierwszego dnia funkcjonowania, widzimy to po 5-ciu latach jej istnienia. PSI to rozwój infrastruktury ułatwiającej realizację inwestycji - budujemy drogi, kanalizację, wspieramy budowę instalacji energetycznych i gazowych. Jestem przekonany, że nasza współpraca już w niedługim czasie zaowocuje nowymi inwestycjami zlokalizowanymi na terenie Rybnika, co dodatkowo przyczyni się do jej rozwoju - informuje dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

- Bardzo się cieszę z tej współpracy i wiążę z nią ogromne nadzieje, dotychczasowe działania KSSE pozwalają mi być optymistą, dla Rybnika zagospodarowanie tego terenu jest niezwykle ważne - mówi Piotr Kuczera prezydent Rybnika

Co z centrum Panattoni Park Rybnik?

Teren objęty umową o współpracy był przedmiotem przetargu organizowanego przez Miasto w 2022 roku, który wygrała firma z Grupy Panattoni. Początkowy termin zawarcia notarialnej umowy sprzedaży został wyznaczony jeszcze na 2022 rok.

Na wniosek Panattoni, argumentowany sytuacją na rynku (wojna na Ukrainie, wysoka inflacja, ograniczona dostępność do finansowania tak dużej inwestycji), Miasto Rybnik w porozumieniu z Wojewodą Śląskim, wydało zgodę na przedłużenie terminu na zawarcie umowy sprzedaży terenu. Strony ustaliły termin 30 listopada 2023, przedstawiciele inwestora nie przystąpili jednak do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie. Zgodnie z zapisami przetargu, wpłacone przez Panattoni wadium w wysokości 2 448 000,00 zł nie podlega zwrotowi, kwota ta jest przychodem Skarbu Państwa i Gminy Rybnik.

- Atrakcyjny teren o powierzchni 40 ha pozostaje własnością Skarbu Państwa i częściowo Miasta Rybnika, dlatego szybko przystąpiłem do rozmów z KSSE i Wojewodą Śląskim, aby szukać dobrych rozwiązań dla zagospodarowania tego terenu. Mam nadzieję, że to drugie podejście okaże się dla Rybnika szczęśliwe - komentuje Piotr Kuczera prezydent Rybnika.

Miasto pozostawało w ciągłym kontakcie z Panattoni, weryfikując postępy prac oraz informacje przekazywane przez inwestora.
Panattoni uzyskało decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zaprojektowało drogę dojazdową oraz budowę hal na terenie, pozyskało uzgodnienia od gestorów sieci, a także poszukiwało finansowania realizacji inwestycji. Jednak dalsze przesunięcie terminu sprzedaży nie dawało gwarancji realizacji inwestycji przez Panattoni, nie powodowałoby również uruchomienia obowiązku zabudowy, który wynikał z zapisów przetargu. Miasto Rybnik dopełniło wszelkich obowiązków sprzedającego, dodatkowo udzieliło niezbędnego wsparcia inwestorowi, umożliwiając realizację planowanej inwestycji.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry